Last update : 2023-03-24

 

메뉴 건너뛰기


  포토갤러리


 1. 5월 정기이사회 회의

  Date2019.06.11
  Read More
 2. 2019.05.13 호주 에서 방문

  Date2019.05.14 Category연맹
  Read More
 3. 73주년 세계태권도지도관연맹 참관기념행사

  Date2019.05.03 Category기타
  Read More
 4. 2019 세계태권도지도관연맹오픈태권도대회

  Date2019.04.23 Category대회사진
  Read More
 5. 2019 세계태권도지도관연맹오픈태권도대회

  Date2019.04.23 Category대회사진
  Read More
 6. 4월13일 오도관 명예총재 가족 방문

  Date2019.04.19
  Read More
 7. 4월11일 윤치관태권도에서 방문

  Date2019.04.19
  Read More
 8. 2019 세계태권도지도관연맹오픈태권도대회

  Date2019.04.08 Category지도관연맹주관
  Read More
 9. 중국 남경 세미나

  Date2018.12.17 Category중앙관장 근황
  Read More
 10. 2018년12월15일 세계태권도지도관연맹 부산...

  Date2018.12.17 Category중앙관장 근황
  Read More
 11. 2018년 12월07일 중국에서

  Date2018.12.17 Category중앙관장 근황
  Read More
 12. 2018년 99회 전국체전 및 세계태권도지도관...

  Date2018.11.15 Category시범단
  Read More
 13. 2018년 99회 전국체전대회및 세계태권도지...

  Date2018.11.15 Category시도본관 근황
  Read More
 14. 2018년10월14일 세계태권도지도관 연맹 각시...

  Date2018.11.15 Category시도본관 근황
  Read More
 15. 2018년 대만에서 열리는 세계태권도품새선수...

  Date2018.11.13
  Read More
 16. 무주 태권도원 방문

  Date2018.11.13
  Read More
 17. 미국, 대만, 국가대표선수단 타이거즈 방문

  Date2018.11.12
  Read More
 18. 미국에서

  Date2018.11.12 Category중앙관장 근황
  Read More
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5


즐겨찾기등록

개인정보보호정책

청소년 보호방침

이용약관

지부·시·도 본관 연락처

유단자 조회

  Site Map


[06125] 서울특별시 강남구 봉은사로24길 9. 대암빌딩 302호 / 사단법인 세계태권도지도관연맹
전화. 02-749-8480 / 팩스. 02-928-8958 / 사업자등록번호. 679-82-00097
메일(무단수집거부). taekwondojidokwan@naver.com / 인터넷. http://worldtaekwondojidokwan.com
World Taekwondo Jidokwan Federation 302 Daeam Bldg 3F, 9 Bongeunsa-ro 24-gil, Gangnam-Gu,
Seoul City, Korea. 06125 / Tel. 82-2-749-8480 / Fax. 82-2-928-8958
E-mail. taekwondojidokwan@naver.com / Web site. http://worldtaekwondojidokwan.com


COPYRIGHT © WORLD TAEKWONDO JIDOKWAN FEDERATION.    Last Update. 2023-03-24    |    Web Designed by   MIC-MIN Web Solution.